تاریخ های مهم

 • تاریخ سمپوزیوم

  ۸-۱۰ آذر
  ۱۳۹۶
 • ثبت نام زودهنگام

  ۲۰ خرداد تا ۱مهر
  ۱۳۹۶
 • ارسال مقاله

  ۲۰ خرداد تا ۱۵ مهر ۲۵ مهر
  ۱۳۹۶
 • اعلام نتایج داوری

  ۱۰ آبان
  ۱۳۹۶
 • ثبت نام دیرهنگام

  ۱ مهر تا ۲۰ آبان
  ۱۳۹۶